Pages

Thursday, April 22, 2021

POST #22- Raising Rooney

 


Rooney at the exhibition, "Art of the Brick" at the Museum of Natural History

Hey Mom,
You never told me
I have a twin
he wants to come home
with me.

(c) Carol Wilcox

4 comments:

Jean said...

I'll bet Rooney was puzzled! Are you enjoying the state ______ (What did you call the state annual events)? This too shall pass.

Ramona said...

Rooney's one lucky dog to be allowed in the museum.

LINDA PATRICIA said...


I AM MRS. LINDA AND I WANT To TESTIFY ABOUT HOW DR AKHERE HELPED ME IN GETTING BACK MY EX HUSBAND WHO LEFT ME AND MY KIDS FOR ANOTHER WOMAN AND TODAY I AM VERY FULFILLED BECAUSE MY HUSBAND Is BACK To ME AFTER I CONTACTED DR AKHERE TO HELP ME , I'm very happy now with my family it worked for me and I believe it will work for you too just give him a try and follow up this is a clear truth from a testifier. Thank you Dr AKHERE once again, if you want to reach him via email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call / whatsapp: +2349057261346I AM MRS. LINDA AND I WANT To TESTIFY ABOUT HOW DR AKHERE HELPED ME IN GETTING BACK MY EX HUSBAND WHO LEFT ME AND MY KIDS FOR ANOTHER WOMAN AND TODAY I AM VERY FULFILLED BECAUSE MY HUSBAND Is BACK To ME AFTER I CONTACTED DR AKHERE TO HELP ME , I'm very happy now with my family it worked for me and I believe it will work for you too just give him a try and follow up this is a clear truth from a testifier. Thank you Dr AKHERE once again, if you want to reach him via email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call / whatsapp: +2349057261346

I AM MRS. LINDA AND I WANT To TESTIFY ABOUT HOW DR AKHERE HELPED ME IN GETTING BACK MY EX HUSBAND WHO LEFT ME AND MY KIDS FOR ANOTHER WOMAN AND TODAY I AM VERY FULFILLED BECAUSE MY HUSBAND Is BACK To ME AFTER I CONTACTED DR AKHERE TO HELP ME , I'm very happy now with my family it worked for me and I believe it will work for you too just give him a try and follow up this is a clear truth from a testifier. Thank you Dr AKHERE once again, if you want to reach him via email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call / whatsapp: +2349057261346

AKO SI MRS. LINDA AT GUSTO KO NONG MAGPATOTONG TUNGKOL SA KUNG PAANONG NAKATULONG SA AKIN SI DR AKHERE SA PAGBALIK SA AKING EX HUSBAND NA INIWAN AKO AT ANG AKING ANAK NG ISANG ISANG BABAE AT NGAYON AY NAPUNAN AKO KASI DAHIL ANG BANA KO AY BUMALIK SA AKIN MATAPOS NA KONTAK AKO SA DR AKHERE TO HELP ME, Napakasaya ko ngayon kasama ang aking pamilya na gumana ito para sa akin at naniniwala akong gagana ito para sa iyo lamang subukan mo lang at subaybayan ito ay isang malinaw na katotohanan mula sa isang nagpapatotoo. Maraming salamat muli Dr AKHERE, kung nais mong maabot siya sa pamamagitan ng email: AKHERETEMPLE@gmail.com o tumawag / whatsapp: +2349057261346

Roboweed said...

Thank you for thiss